Her er FNoKs skur med red-

skaber og strøm-

forsyning til det

elektriske hegn

InkedFnok-Arealer-11-3-2020-v1.jpg

Fåborg Gymnasium

Sundet

Køerne afgræsser arealerne indenfor de gule linjer - det øverste areal for-

valtes af Aage V. Jensen Naturfond og arealet ned mod Sundet af FMK.

Vil du læse mere om Aage V. Jensen Naturfond, så klik på nedenstående knap.